Kedy a s akým problémom sa môžete obrátiť na správcu bytového domu

Nie všetci bývajú v rodinnom dome, o ktorého bezproblémový chod je postarané jeho majiteľom. V bytových domoch alebo panelákoch sa na riešení komplikácie podieľajú viacerí ľudia. Viac menej ide o spoločné priestory, ktorých vzhľad a charakter nezávisí len od majiteľov a nájomníkov bytov, ale aj od správcu tohto komplexu.

Povinnosti správcu

Každá jedna osoba je individuálna a disponuje vlastnosťami, ktoré ju predurčujú na to, ktoré miesto. Komplexná správa budov by ale mala byť o odbornom prístupe a profesionalite, pretože v niektorých prípadoch ide dokonca aj o samotné životy a ich ohrozenie, ktoré môže poškodiť nefunkčné zariadenie bytu. Na tieto prípady si volíte (majitelia bytov) správcu, ktorý sa bude o všetko starať. Podľa možností a riadne dohodnutého rozsahu práv a povinností by mal okrem iného správca zaistiť:
  • časť ekonomickú – vedieť spravovať, alebo ho nechať spravovať) účtovníctvo, mať na starosti čerpanie fondu, ako aj mesačných zálohových predpisov alebo nepríjemné vymáhanie pohľadávok;
  • technické zastúpenie – teda vedieť zabezpečiť opravu, revízie, servis a všetko samozrejme evidovať;
  • správne investície – kde ide o správne riadenie zverených prostriedkov, ktoré slúžia na konkrétne účely, všetko podľa dohody vlastníkov bytov;
  • právne zastúpenie – vyznať sa a v prípade potreby zaistiť odborné právne zastúpenie a poradenstvo ohľadom využívania spoločných priestorov, podľa predpisov konať a mať dozor nad užívaním nehnuteľnosti;
Ak to u vás podobne nefunguje, neviete sa rozumne dohodnúť a problémy sa odzrkadľujú na stave nehnuteľnosti, mali by ste zvážiť zmenu správcu. Ide predsa o vašu spokojnosť, za ktorej zaistenie je táto osoba v podstate aj platená. Ak je to nutné, toho nového si preto vyberajte už lepšie a do najmenších detailov.

Publikované: 30. 08. 2018

Kategória: Bývanie

Autor: Jarmila Zábranská