Aký úspech vám prinesie ISO 45001 certifikát

Ako možno viete, ISO 45001 je novým globálnym štandardom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. No ďalším dôležitým krokom je pochopenie toho, či sa vám do niečoho takého vôbec oplatí investovať. Vysnívaný scenár je, že vaša investícia do certifikácie ISO 45001 zdokonalí spôsob vašej práce, urobí vaše pracovisko šťastnejším a bezpečnejším miestom a vďaka certifikácii sa stanete atraktívnejším potenciálom pre klientov a zamestnancov.

Aby sme vám pomohli posúdiť, čo skutočne ovplyvní vaše podnikanie a pomohli vám rozhodnúť sa, či sa do ISO 45001 oplatí investovať, tu je niekoľko fantastických výhod, ktoré môžete spolu s touto normou získať.

​Získate postavenie lídra v odvetví

Získaním ISO 45001 a zavedením najaktuálnejších noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do praxe bude vaša organizácia považovaná za elitnú kategóriu podnikania a bude medzinárodne uznávaná. Je to úroveň dokonalosti, ktorá je uznávaná na celom svete a pomôže vám odlíšiť sa od vašich konkurentov.

​Ovplyvníte dôveru ľudí

Tým, že preukážete, že aktívne napomáhate neustálemu zlepšovaniu morálky, bezpečnosti a výkonu svojich zamestnancov, umožníte ľuďom, aby vám dôverovali a aby ste boli spoločensky zodpovední za blaho vašich zamestnancov.

Transparentnosť a podpora vášho úsilia o spoločenskú zodpovednosť môže mať obrovský vplyv na to, ako verejnosť, vaši budúci zamestnanci a potenciálni klienti vnímajú vaše podnikanie.

​Budete efektívnejší

ISO 45001 vytvára organizáciu postavenú na osvedčených postupoch. To sa potom odráža v celej spoločnosti a stanovuje štandard pre riadenie rizík. Prísny a konzistentný štandard znamená, že organizácia je vo všeobecnosti efektívnejšia.

​Zlepšíte individuálnu aj organizačnú bezpečnosť

ISO 45001 bola široko očakávanou globálnou obchodnou komunitou, pretože sa zaoberá osobnými zdravotnými a bezpečnostnými rizikami pre jednotlivca pri akomkoľvek procese alebo používaní strojov v rámci organizácie. Týka sa to ich duševného zdravia aj fyzickej bezpečnosti na vašom pracovisku.

Spolu s ISO 9001 normou tak získate pre vaše úspešné podnikanie ten najdôležitejší základ a výbavu do budúcnosti.

Publikované: 30. 07. 2022 / Aktualizované: 07. 06. 2023

Kategória: Biznis a financie

Autor: Jarmila Zábranská