Všetko, čo by ste mala vedieť o prácu z domova

Práca z domova je vykonávaná v bydlisku zamestnanca alebo na inom mieste mimo pracoviska zamestnávateľa. Ak je miest výkonu práce viac, je nevyhnutné, aby všetky tieto pracovné miesta boli v zmluve uvedená. Prácu z domova je možné kombinovať s prácou na pracovisku. A samozrejme môžete pracovať z domu aj ako SZČO alebo pod vlastnou firmou. Zamestnávateľ nemôže prácu doma zamestnanci nariadiť ani ho k práci doma nútiť. Zamestnávateľ nie je v žiadnom prípade povinný žiadosti o prácu doma zamestnancovi vyhovieť, a to ani v prípadoch, ak ide napríklad o osobu starajúca o malé dieťa či osobu zdravotne postihnutú. Zamestnávateľ nemôže bez súhlasu zamestnanca vstupovať do miesta výkonu práce. Pracovná doba je pre prácu z domova obmedzená maximálne na 40 hodín týždenne. Zamestnanec si však môže samostatne podľa svojich potrieb určiť začiatok a koniec pracovnej doby, rozvrhnúť prestávky, skrátka upraviť svoju pracovnú dobu. V súvislosti s týmto typom práce sú často používané pojmy "homeoffice", homeworking "a" teleworking ". "Homeoffice" označuje skôr výnimočnú situáciu, keď zamestnanec raz za čas z určitého dôvodu pracuje doma, pri "homeworking" je vykonávanie práce doma dohovorenú normou a "teleworking" znamená práca na diaľku, pri ktorej výkonom práce nie je ani sídlo zamestnávateľa, ani ním nemusí byť bydliska zamestnanca. Práca z domova môže byť vykonávaná výlučne v pracovnoprávnom vzťahu. Ak nie je vykonávaná v pracovnom pomere alebo v rámci pracovných vzťahov založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nejedná sa už o pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce. Prácu z domova však možno vykonávať aj na základe iných, napr. Občianskoprávnej alebo obchodnoprávnych zmlúv či na základe živnostenského oprávnenia. V týchto prípadoch však prípadného zamestnancov či zamestnankyni nechráni zákonník práce. Čo je vhodné podrobnejšie upraviť v pracovnej zmluve:
 • miesto výkonu práce
 • pracovné podmienky
 • zabezpečenie a uchovanie dát
 • podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • pracovná doba (v zmluve by mal byť dohodnutý spôsob evidencie (vykazovanie) odpracovanej doby)
 • vybavenie pracovným zariadením či náhrada za používanie vlastného pracovných zariadení
 • náhrada nákladov zamestnancov

Pre koho predovšetkým je práca z domu vhodná?

 • pre tých, ktorí bývajú na ťažko dostupných miestach či veľmi ďaleko od pracoviska
 • pre otca a matky na rodičovskej dovolenke a pre rodičov malých detí
 • pre tých, ktorí dlhodobo starajú o členov alebo členov domácnosti
 • pre ľudí s handicapom
 • pre tých, ktorí z nejakého dôvodu preferujú prácu z domova alebo pre tých, ktorí chcú práca z
 • domu využiť napr. pre prechodné obdobie tehotenstva, zmien či dlhodobejšie liečby

Ako pracovať s časom?

Práca z domu kladie obrovské nároky na schopnosť organizovať a plánovať si vlastný čas. Preto je treba si jasne vymedziť rozmedzie, v ktorom pre vás bude najvýhodnejší prácu vykonávať. Pri stanovovaní tejto doby berte do úvahy nasledujúce faktory: rozvrh práce stanovený zamestnávateľom, vlastný biorytmus (ak sa staráte o dieťa, potom biorytmus, potreby a zvyky dieťaťa či detí), pracovné a denný rozvrh partnera, aké sú ďalšie činnosti, ktorým sa doma chcete / potrebujete / musíte venovať, čo vám dodržanie časového plánu môže komplikovať a ako sa takýmto komplikáciám môžete vyhnúť. Nezabúdajte, že niekedy tiež musíte odpočívať. Takto vytvorený plán berte ako ideálny variant a snažte sa ho dodržiavať. Majte ale pritom na pamäti, že vám má pomôcť, nie vás stresovať. S časovým plánom zoznámte svoje okolie, predovšetkým rodinu, partnera a deti. Dajte im najavo, že čas určený pre prácu im venovať nemôžete. Často pomáha takto vymedzený čas jasne označovať ako svoju "pracovnú dobu" a dať tak najavo, čo v taký čas robíte. Pre vykonávanie práce si vyhraďte vlastný priestor, vyberte si miestnosť alebo jej časť, ktorá bude vašej pracovnej zónou. Vytvorte si miesto na pracovné pomôcky, techniku ​​a ďalšie potreby a trvajte na tom, aby ho okolie rešpektovalo.

Ako uhájiť sociálne kontakty?

Práca z domu samozrejme znamená menej dôvodov domáce prostredie opustiť a vydať sa niekam von. Tak však veľmi ľahko vädnú sociálne kontakty, čo môže viesť až k ich úplnej strate, ktorá potom prináša pocity osamelosti, opustenosti a často tiež zníženého sebavedomia. Snažte sa preto okrem času pracovného a času venovaného domácnosti či rodine plánovať tiež čas pre seba samej, aktívne udržiavať sociálne kontakty a väzby s priateľmi, známymi či kolegami, stretávať sa s priateľmi, rodinou a známymi mimo domova. Nájdite si koníčky, ktoré opustenia domova vyžadujú.

Pracujúci z domova a ľudia okolo neho (rodina, partnerský vzťah)

Ak sa rozhodnete pracovať doma, výrazne sa dotknú a prepojí dve dôležité prostredie a dve významné úlohy: prostredie pracovné a domáce, čiže vy ako zamestnanec a vy ako člen rodiny, partner či rodič. Miešanie rolí môže vzťahy a dianie na domácej pôde výrazne komplikovať. Dajte preto svojmu okoliu čo najjasnejšie najavo, že doma skutočne pracujete a že táto činnosť má rovnaký význam, ako by ste sa jej venovali niekde inde. Dohodnite sa s členmi domácnosti, že vás pri práci nebudú vyrušovať. Ak prechádzate z klasického zamestnania na prácu doma, snažte sa dodržať zvyky, ktoré ste mali skôr, napríklad víkendové výlety, voľné nepracovné dni a podobne.

Ako presvedčiť zamestnávateľa k tomu, aby vám umožnil pracovať z domova?

Rozviažte, či prácu z domova zodpovedá obsah vašej práce. Práca z domu by mala mať jasne merateľné objektívne výsledky, podľa ktorých je možné ju posudzovať a mala by byť samostatná a nezávislá na rokovaní so spolupracovníkmi. Zamestnávateľ musí vidieť výsledky vašej práce. Vhodné pre prácu doma sú práca s preukázateľným výsledkom - účtovná uzávierka, administratívne práce, písanie textov a článkov a pod. Ak nie je vaša práca úplne nezávislá, je možné pokúsiť sa dohodnúť so zamestnávateľom na kombinovanej prácu, napríklad dva dni z domu a ostatné dni v kancelárii. Pokúste sa zamestnávateľovi vysvetliť, že ak budete pracovať doma, uvoľníte v práci miesto, ktoré môže byť ďalej využité. Presvedčte ho o tom, že doma môžete pracovať sústredene a efektívne bez vyrušovania kolegami a váš výkon sa môže zvýšiť. Časté otázky: Moja práca si vyžaduje využívanie počítača a pripojenie k internetu. Musím pre ňu používať vlastnú techniku? Otázka technického vybavenia a pomôcok potrebných na výkon práce, rovnako ako nákladov na energie, musí byť ošetrená v dohode o prácu z domova. Zamestnávateľ môže techniku ​​na základe zmluvy zapožičať, prípadne sa s vami dohodnúť na kompenzáciu, ak budete používať zariadenie vlastné. Je možné, aby som v rámci práce z domu musel / a absolvovať napríklad pracovné schôdzky? Potreba chodiť na pracovné schôdzky sa samozrejme môže objaviť aj pri práci z domova. Aby vás konkrétna podoba práce nezaskočila, je nutné ju jasne vymedziť a definovať pri spisovaní pracovnej zmluvy. Pýtajte sa na všetky podrobnosti a nechajte všetky pre seba zásadné aspekty v zmluve jasne zaznamenať. Môže zamestnávateľ chcieť, aby som v rámci práce z domu bol / a k dispozícii napríklad pri počítači v určitú hodinu? Áno, to môže. Najmä ak vaša práca vyžaduje kooperácii s ďalšími kolegami. V takom prípade sa dohodnite na časovom rozvrhu pracovného času, ktorý bude ošetrený zmluvou. Zákonník práce nezakazuje uviesť v pracovnej zmluve napríklad to, že zamestnanec bude v určitú dobu k dispozícii na telefóne či internetu. Zamestnávateľ ale nemôže podľa zákona rozvrhnúť pracovný čas zamestnanci pracujúcemu iba z domova. Ak trávi zamestnanec časť pracovného času na pracovisku, môže zamestnávateľ rozvrhnúť (iba) túto dobu. Zdá sa mi, že pre prácu doma mám viac úloh, než keby som ju vykonával / a v kancelárii. Na prácu z domova sa, rovnako ako na akúkoľvek inú, vzťahuje jasne definovaná náplň práce, ktorá je písomne ​​ukotvená. Sledujte, či úlohy, ktoré dostávate, túto náplň neprekračujú, a ak áno, konzultujte to s nadriadeným. Stáva sa mi, že prácu odsúvajú až na nočné hodiny, kedy som príliš unavený / a všetko trvá dlhšie. Ako s tým bojovať? Pokúste sa zistiť, či vás od práce odvádza niečo konkrétne, a taký vplyv eliminovať. Pokiaľ je pre vás skutočne výhodnejšie pracovať neskôr, pretože sa napríklad v pokoji lepšie sústredíte, pokúste sa preorganizovať deň tak, aby sa vám večer dostávalo energie. Keď som doma a pracujem, neznamená to, že vlastne okrádajú rodinu o čas či pozornosť? Ak pracujete doma, ide o rovnakú činnosť, akú by ste vykonával / a v zamestnaní. Buďte si vedomý / a ako času, ktorý venujete práci, tak toho, ktorý dostáva rodina.

Publikované: 07. 11. 2019

Kategória: Biznis a financie

Autor: Jarmila Zábranská