Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?

Dnes sa znova otvárajú dvere, ktoré vám môžu pomôcť získať dotáciu napríklad aj na tepelné čerpadlá. Projekt zelená domácnosť pokračuje s rozpočtom viac ako 48 miliónov eur. V rámci tohto projektu by mohlo byť podporených 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Aj vy sa teda môžete zapojiť a pokúsiť sa získať dotáciu. Povieme vám ako na to!

Máte aj vy záujem o dotáciu?

Rodinné a bytové domy sa môžu od roku 2019 znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Zelená domácnostiam II. Tento projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Ako požiadať o dotáciu a aké zariadenia sú podporované

O poukážky je možné požiadať len počas otvoreného kola. Termíny pripravovaných kôl nájdete zverejnené v harmonograme plánovaných kôl s indikatívnymi alokáciami.Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. Môžete si teda vybrať spomedzi fotovoltaických panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu alebo slnečných kolektorov.

Prečo by ste si mali vybrať tepelné čerpadlá?

Tepelné čerpadlá sú riešením na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody pomocou tepelných čerpadiel vzduch-voda. Aj vy sa môžete stať nezávislým na dreve, oleji alebo plyne. Môžete takto jednoducho využívať bezplatný potenciál tepla z prírody zo svojho bezprostredného okolia čiže zo vzduchu. K dispozícii je napríklad tepelné čerpadlo vzduch-voda Panasonic Aquarea. Pokiaľ máte aj vy záujem o dotáciu, určite neváhajte a kliknite na eco3energy.sk a tam sa dozviete všetko, čo chcete a potrebujete vedieť. Možno ste len na krok od inteligentnej a ekologicky šetrnej domácnosti.

Publikované: 04. 08. 2021

Kategória: Bývanie

Autor: Jarmila Zábranská