Kto je to liberál

Označenie liberál možno počuť pomerne často. Aj keď ľahké povedomie o danej osobe má rada ľudí, konkrétnu odpoveď, kto je to liberál, už veľa ľudí definovať nedokáže. Preto sa pozrime na jasný a úplne charakteristický popis danej osoby.

Prioritné hodnotou je sloboda

Liberál je osobou, ktorá si zakladá hlavne na tom, že najvyššie a hlavné politická hodnota je predovšetkým sloboda. Tú vidí ako niečo, čo je naozaj nadovšetko. Ide pochopiteľne o univerzálnu odpoveď na otázku, kto je to liberál. Postupným vývojom došlo k tomu, že sa vytvorili aj rôzne odnože, ktoré môžu mať hlavný charakteristiku inú. Ona slobodomyseľnosť by tu stále mala z tej najväčšej časti zostávať.

Známym pojmom je aj sociálny liberalizmus

Hlavné definíciu toho, kto je to liberál, sme uviedli. Keď sa pozrieme na vývoj v mnohých krajinách, musíme povedať, že sa objavil aj pojem sociálne liberalizmus. U neho len treba pôvodnú definíciu ľahko upraviť. Ide o smer, ktorý je podobný tomu, ktorý presadzujú sociálnodemokratickej strany. Liberál je teda osoba, ktorá má k ich programu veľmi blízko. Niektoré slobodné myšlienky u neho pomaly ale isto ustupujú. Hlavne v oblasti, ktorú je ekonomika. Tu je jasne charakteristická a viditeľná snaha o regulácii ekonomiky, rovnako ako je sociálna liberál ten, ktorá sa zasadzuje o vytvorenie sociálneho štátu.

Zabúdať nemožno ani neoliberalizmus

Ako charakterizovať takého človeka? Podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj tu je neoliberála ten, ktorý presadzuje určitú reguláciu. Hlavne potom s ohľadom na fakt, že akceptuje určitú úlohu štátu ako v oblasti ekonomiky, tak aj v oblasti práva, alebo ďalších oblastiach. Stále tu však zostávajú v popredí o vlastnosti osobné, ako je ona sloboda, etika a morálka každého konkrétneho človeka, ktorý je súčasťou daného štátu. Paradoxom však je, že neoliberalizmus je mnohokrát spájaný s diktátorskými režimami.

Publikované: 30. 12. 2017

Kategória: Lifestyle

Autor: Jarmila Zábranská