Tepelné čerpadlá budú výhodné aj keď ceny elektriny a plynu opäť klesnú

Dopyt po tepelných čerpadlách rastie v krajinách Európskej asociácie pre tepelné čerpadlá od roku 2013, pričom tempo rastu postupne zrýchľuje. Dôvodom sú pritom nielen aktuálne rastúce ceny energetických komodít, ale aj dlhodobé výhody tepelných čerpadiel. Tepelné čerpadlá sú zdrojom energie, ktorý: - nezaťažuje svojou prevádzkou životné prostredie, - nevyžaduje dodávky energetických komodít, - nevyžaduje skladovanie paliva, - nevyžaduje postupné prikladanie, - využíva na svoju prevádzku palivo, ktoré nie je nutné ťažiť povrchovými či podpovrchovými baňami a tým zaťažovať životné prostredie, - je stabilný bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky či ročné obdobia, - je overený cca 50 ročnou skúsenosťou, kedy k prvému výraznému rozšíreniu tepelných čerpadiel v Európe došlo v 70. rokoch minulého storočia, období tzv. ropného šoku, - je použiteľný univerzálne, nájdeme ho ako pri budovách veľkosti lodného kontajnera, tak veľkých bytových domov.

Rozšíreniu tepelných čerpadiel pomáhajú aj dotácie od štátu

Tepelné čerpadlá sú preferovaným zdrojom tepla na celoeurópskej úrovni, v dohľadnej budúcnosti sa dokonca bude jednať o jediný možný zdroj tepla pre novostavby. Aby podporili rozšírenie tepelných čerpadiel, a zároveň tento zdroj tepla zbavili jeho hlavnej nevýhody v podobe vysokých obstarávacích nákladov, vlády Európy podporujú domácnosti dotáciami na obstaranie tepelných čerpadiel, pričom tuzemsko nie je výnimkou, viď dotácie na tepelné čerpadlá.

Zdroj: ehpa.org

Ako je to s celkovou úspornosťou?

Samotná prevádzka tepelných čerpadiel je veľmi úsporná. V skutočnosti, tepelné čerpadlá zem/voda boli aj v dobách podpriemerne nízkych cien energetických komodít najúspornejším zdrojom tepla a teplej vody, viď porovnanie nákladov na teplo webu tzb-info.cz.

Ktoré tepelné čerpadlo je vhodné pre mňa?

Medzi jednotlivými typmi tepelných čerpadiel existujú rozdiely nielen na úrovni výkonu, ale aj schopnosti dodať teplú vodu či fungovať ako klimatizácia. Základnú predstavu o tom, ktorý typ tepelného čerpadla je vhodný pre vašu nehnuteľnosť nájdete v tomto sprievodcovi výberom tepelného čerpadla. Zdroj obrázka: stockwerk-fotodesign / Shutterstock.com

Publikované: 17. 05. 2022

Kategória: Bývanie

Autor: Jarmila Zábranská